Test DaF

сайт21Test DaF

 

Център за Образование и Наука Максима ви предлага изключително добра подготовка за явяване на изпита Test DaF (Test Deutsch als Fremdsprache). Това е изпит по немски език, за всички които желаят да следват в Германия или да получат сертификат за нивото си на владеене на немски език. Test DaF е централизиран изпит. Изпитните материали се съставят, проверяват и оценяват в института Test DaF Германия, а самият изпит се провежда в лицензирани изпитни центрове. Степента на владеене на немски език не се измерва с оценка, а с нива:  Test DaF- ниво 5 (TDN 5), Test DaF- ниво 4 (TDN 4), Test DaF- ниво 3 (TDN 3).

Добрата подготовка ще ви позволи:

        -да откривате конкретна информация в кратки текстове

        -да разбирате подробности и обща информация в журналистически и научни текстове

        -да извличате детайлна информация в ситуации от ежедневието

        -да разбирате съдържанието на интервюта или разговори на повече участници по теми, свързани със следването или с научнопопулярни проблеми

        -да разбирате лекции или доклади на научни теми

        -да създавате собствен, добре структуриран и разбираем текст и да изтъквате аргументи в подкрепа на становището си

        -да описвате, обобщавате и сравнявате данни, да изразявате отношение, да сравнявате положителните и отрицателните страни на алтернативни решения, както и да изказвате предположения, като привеждате аргументи за всичко това.

Предлагаме ви индивидуална и групова форма на обучение. Отбрани преподаватели-професионалисти, работещи за изпълнението на вашите цели и постигане на необходимите резултати.

 

Полезна информация : http://www.testdaf.de/teilnehmer/pdf/informationen_bg.pdf

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦