IELTS

сайт35IELTS – International English

Language Testing System

Център за Образование и Наука Максима ви предлага индивидуална или групова / 100 учебни часа / – подготовка за сертификата IELTS.

Отличното обучение, което ви даваме с едни от най-добрите преподаватели и съобразявайки се с изискванията и необходимите знания за този вид изпит ще повишат възможностите ви за успешно представяне и изпълнение на целите.

Официалният тест на Британския съвет за България е IELTS – International English Language Testing System. От доста време насам той е най-популярният и най-полаган езиков изпит, не само в Обединеното кралство, а и в много други англоезични държави. Към настоящия момент съществуват два варианта на теста – академичният (Academic), който е за образователни цели и общият (General Training Module). Academic IELTS се изисква на доста места задължително преди постъпване във висше учебно заведение не само във Великобритания, но и от образователните институции в тези страни, които имат система аналогична на английската.

Този вариант на теста се прави за два часа и половина и се състои от четири сегмента: слушане, четене, писмена част и разговор, като резултатите от него се оценяват по скалата от 1 до 9. Най-често за успешен прием в британско висше училище се изисква кандидатът да има обща оценка от 6 до 7 (в зависимост от престижа и правилата на конкретния университет или колеж). Предимство е, че този сертификат може да се вземе успешно на няколко пъти в течение на една година. Ако явилият се не е доволен от постижението си или то не му стига за успешно кандидатстване, то може да се яви пак най-рано след два месеца. Две години пък е срокът, в който важат резултатите от положения тест. След изтичането на този период, за да бъдат те легитимни, изпитът трябва да се издържи отново от желаещите да кандидатстват във Великобритания.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦