DELF и DALF

слайдшоу

DELF-DALF French

language diplomas

           Център за Образование и Наука Максима ви предлага подготовка за изпитите за сертификати DELF и DALF/French language diplomas/. Предлагаме ви както индивидуално, така и групово обучение. Работим с подбрани преподаватели – професионалисти, за постигане на вашите цели и резултати.

Дипломите DELF и DALF са официални, международно признати диипломи, издавани от Министерството на образованието на Франция за удостоверяване на знанията по френски език на кандидати от други страни. Всеки от сертификатите се състои от шест независими дипломи: DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2, DALF C1, DALF C2.

Всяко ниво от тестовете оценяват четири комуникативни умения: разбиране  и изразяване на устна реч, разбиране  и изразяване на писмена реч.

Дипломите DELF и DALF нямат срок на валидност – те са за цял живот.

Сертификатът DALF удостоверява по-висока степен на езикова компетентност и ако го притежавате, имате гарантиран прием във всички френски университети без да има нужда да държите други изпити по езика.

Освен от висшите учебни заведения дипломите DELF и DALF се признават от редица работодатели в цял свят, включително и в България.

 

 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦