TOEFL

сайт40

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

Център за Образование и Наука МАКСИМА  предлага отлична подготовка за всеки, който ще се явява на изпит за сертификата  TOEFL.

Обучението е изцяло съобразено с изискванията за този вид изпитен тест и целящо максимална успеваемост и покриване на резултати.

Предлагаме ви, както индивидуални, така и групови занятия /100 учебни часа/.

Работим с едни от най-добрите преподаватели, в комфортна и предразполагаща учебна среда.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) е езиков сертификат, удостоверяващ знания по английски, в качеството му на чужд език. Тестът е особено популярен в сферата на висшето образование в САЩ и Канада, но редица британски университети и колежи също признават и изискват резултатите от полагането му. Съдържанието на изпита традиционно се разработва и приема от Американският съвет. Понастоящем TOEFL съществува в два варианта – компютърен и хартиен. Самият изпит се провежда в рамките на три часа и половина и се състои от четири части – слушане, писмена задача, четене и написване на есе. Максималният възможен бал за писмената част е 677 точки, а за компютърната – 300. Изискванията на британските университети към кандидатстващите варират между 550 и 600 точки (съответно 213-250). Писменият изпит може да се вземе в самата страна, където кандидатите живеят или в Обединеното кралство на определени дати по време на годината. Компютърната част на TOEFL може да се положи практически през цялото време, но заявките за нея се подават по-отрано.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦