DSH

сайт8DSH – Deutsche Sprachprüfung für den

Hochschulzugang

DSH – Полагането на Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang осигурява възможност за кандидатстване в университети в Германия.  Полагането на изпита е задължително условие за прием. 

За кандидатстващите с DSH тест, Център за Образование и Наука Максима предлага отлична подготовка, в зависимост от нивото на знания по немски език и заявените конкретни цели. Организираме както индивидуално, така и групово обучение /100 учебни часа/. Преподаватели – професионалисти, които ще изградят у вас всички необходими умения и знания, за успешно представяне на изпита.

DSH (Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang)  се полага обикновено в немски университет и важи за всички подобни образователни институции. Този вид сертификат няма давност и вие можете да държите изпита официално само два пъти през живота си, въпреки че на практика нещата са различни, защото няма централен контрол над това, кой колко пъти се явява. Висшите училища в Германия определено разполагат с подобна информация, но тя не се споделя. Ако даден кандидат бъде скъсан на два пъти, явявайки се за DSH, то той просто най-често сменя града и университета за по-нататъшните си опити. Формата на изпита е стандартна, но съдържанието се сменя.

Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang съдържа четири сегмента – четене с разбиране, слушане с разбиране, граматика и писане на текст – малко есе и описание по графика. Този изпит се съставя обикновено от специалистите по немски език в конкретния университет.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦