ArchiCAD

архи кад 1

ArchiCAD

 

 

               ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА Ви предлага курс по специализираната компютърна програма  ArchiCAD.

Продължителността на обучението е 50 учебни часа.

Курсът обхваща необходимите базови познания за работа с програмата, с цел достигане на способности за самостоятелна работа и изработване на чертежи и 3 D модел към архитектурен проект. Програмата е базирана върху концепцията за създаване на виртуален модел на проектираната сграда. Интегрира двумерното чертане и тримерното моделиране в единен процес.

За вашето удобство, работим в малки групи /до 4- 5 човека / и във време, съобразено с Вашите възможности – сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни часове. Предлагаме и напълно индивидуално обучение, съобразено с Вашите изисквания.

След успешно завършване на курса се полага изпитен тест, в резултат на който се издава Лицензиран Сертификат за ArchiCAD.

Ние правим всичко за Вас, за да е лесно, достъпно и ефективно.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦