FCE, CAE, CPE

сайт17FCE – First Certificate in English, CAE –

Сertificate of Аdvanced English и CPE –

Certificate of Proficiency in English

 

      Център за Образование и Наука Максима ви предлага изключително добра подготовка за сертификатите FCE, CAE и CPE . Взимайки предвид всички изисквания за явяване на тези изпитни тестове, стриктно подбраните преподаватели, с които работим и всички други необходими условия, даваме възможност да достигнете и да покриете целите и резултатите си.

Системите на обучение са : COMPLETE FCЕ и COMPLETE CAE.

Предлагаме както индивидуални, така и групови  занятия. Продължителността на груповите занятия е 100 уч.часа и възможност за избор от различни часове, а индивидуалната подготовка е изцяло съобразена с възможностите и желанията на курсиста.

FCEFirst Certificate in English е практически най-ниското ниво на сертификат от Кеймбридж. Този тип тест удостоверява знания по английски език на функционално равнище. Вземането на това ниво на сертификата предоставя възможност за постъпване в подготвителни курсове и помага за кандидатстване на работни позиции от типа на секретар, а на места и мениджър.

CAE Сertificate of Аdvanced English е за по-напредналите. Успешното полагане на този тест дава възможност на кандидатстващите да постъпват в много обикновени университети във Великобритания и по целия свят и да си намират работа в чужбина.

CPECertificate of Proficiency in English е сертификат, който удостоверява отлично ниво на владеене на английски език. Полагането на този престижен тест, дава правото да се постъпи в най-именитите и добри висши учебни заведения във Великобритания и навсякъде по света. Всички тези изпити за вземане на сертификати от Кеймбридж  се състоят от пет части – четене, писане на съчинение, граматическа задача, изслушване и разговор. Резултатите от въпросните тестове се оценяват с оценки от типа А, В и С (отлично, добре и задоволително). Допълнително предимство за желаещите да кандидатстват в Обединеното кралство е, че тези сертификати са безсрочни и не се налага подновяването им и респективно – повторното държане на изпити, изискващи добра подготовка. На тестовете за Кеймбридж кандидатите се явяват на точно фиксирани дати, няколко пъти в годината, в зависимост от нужното им ниво.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦