Категория Сертификати

FCE, CAE, CPE

сайт17FCE – First Certificate in English, CAE –

Сertificate of Аdvanced English и CPE –

Certificate of Proficiency in English

      Център за Образование и Наука Максима ви предлага изключително добра подготовка за сертификатите FCE, CAE и CPE . Взимайки предвид всички изисквания за явяване на тези изпитни тестове, стриктно подбраните преподаватели, с които работим и всички други необходими условия, даваме възможност да достигнете и да покриете целите и резултатите си.

Системите на обучение са : ...

Прочети повече

IELTS

сайт35IELTS – International English

Language Testing System

Център за Образование и Наука Максима ви предлага индивидуална или групова / 100 учебни часа / – подготовка за сертификата IELTS.

Отличното обучение, което ви даваме с едни от най-добрите преподаватели и съобразявайки се с изискванията и необходимите знания за този вид изпит ще повишат възможностите ви за успешно представяне и изпълнение на целите.

Официалният тест на Британския съвет за България е IELTS – Internati...

Прочети повече

TOEFL

сайт40

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

Център за Образование и Наука МАКСИМА  предлага отлична подготовка за всеки, който ще се явява на изпит за сертификата  TOEFL.

Обучението е изцяло съобразено с изискванията за този вид изпитен тест и целящо максимална успеваемост и покриване на резултати.

Предлагаме ви, както индивидуални, така и групови занятия /100 учебни часа/.

Работим с едни от най-добрите преподаватели, в комфортна и предразполагаща учебна среда...

Прочети повече

DSH

сайт8DSH – Deutsche Sprachprüfung für den

Hochschulzugang

DSH – Полагането на Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang осигурява възможност за кандидатстване в университети в Германия.  Полагането на изпита е задължително условие за прием. 

За кандидатстващите с DSH тест, Център за Образование и Наука Максима предлага отлична подготовка, в зависимост от нивото на знания по немски език и заявените конкретни цели. Организираме както индивидуално, така и групово обучение /100 учебни часа/. Преподаватели – професионалисти, които ще изградят у вас всички необходими умения и знания, за успешно представяне на изпита...

Прочети повече

Test DaF

сайт21Test DaF

 

Център за Образование и Наука Максима ви предлага изключително добра подготовка за явяване на изпита Test DaF (Test Deutsch als Fremdsprache). Това е изпит по немски език, за всички които желаят да следват в Германия или да получат сертификат за нивото си на владеене на немски език. Test DaF е централизиран изпит. Изпитните материали се съставят, проверяват и оценяват в института Test DaF Германия, а самият изпит се провежда в лицензирани изпитни центрове...

Прочети повече

DELE

сайт23DELE

Diplomas of Spanish as a

Foreign Language

        Център за Образование и Наука Максима ви предлага подготовка за явяване на изпит за DELE /Diplomas of Spanish as a Foreign Language/.

Организираме както индивидуални, така и групови обучения. Работим с доказани професионалисти за постигане на максимални резултати.

Съкращението DELE означава “диплома по испански като чужд език”. Това е официален документ и е валиден в цял свят, удостоверяващ владеенето на испански език. Издава ги Министерството на образованието на Испания...
Прочети повече

DELF и DALF

слайдшоу

DELF-DALF French

language diplomas

           Център за Образование и Наука Максима ви предлага подготовка за изпитите за сертификати DELF и DALF/French language diplomas/. Предлагаме ви както индивидуално, така и групово обучение. Работим с подбрани преподаватели – професионалисти, за постигане на вашите цели и резултати.

Дипломите DELF и DALF са официални, международно признати диипломи, издавани от Министерството на образованието на Франция за удостоверяване на знанията по френски език на кандидати от други страни...

Прочети повече