DELE

сайт23DELE

Diplomas of Spanish as a

Foreign Language

        Център за Образование и Наука Максима ви предлага подготовка за явяване на изпит за DELE /Diplomas of Spanish as a Foreign Language/.

Организираме както индивидуални, така и групови обучения. Работим с доказани професионалисти за постигане на максимални резултати.

Съкращението DELE означава “диплома по испански като чужд език”. Това е официален документ и е валиден в цял свят, удостоверяващ владеенето на испански език. Издава ги Министерството на образованието на Испания.
В България изпитите за придобиване на DELE се организират от Институт Сервантес-София.

Дипломите са признати на международно ниво от частни, търговски фирми, търговски палати, частни и държавни учебни заведения. В Испания са признати за прием в университети, езикови учебни заведения и работни места в държавната администрация.

В много случаи не е достатъчно просто да знаеш или да имаш познания по един език, необходимо е и да можеш да удостовериш знанията си с официален документ. Дипломите са с неограничена валидност – за цял живот.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦