CorelDRAW

Corel-Draw-x3-Keygen-Serial-Key-Plus-Activation-Code-Full-Version-Download

 

 Курс CorelDRAW

            CORELDRAW е софтуерна програма за обработка на векторни графики – създава и редактира векторни изображения с илюстративен характер, предназначени за печат, Уеб и други медии.

Курсът е с продължителност 30 учебни часа.

          Дневни групи:             от 9 до 12 ч.      

                                                от 13 до 16 ч.

         Вечерни групи:            от 18 до 21 ч.

Съботно/неделни групи:  от 10 до 14 ч.        

                                                от 14 до 18 ч.

Работим в малки групи /4-6 човека/

 Индивидуално обучение: Вие сами избирате дните и часовете за посещение!

След успешно завършване на курса се полага изпитен тест,

в резултат на който Ви се издава Лицензиран Сертификат.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦