Индивидуално

сайт39Индивидуално обучение

 

 

     Ако желаете обучение, съобразено САМО с Вашите изисквания и специфичен график; съобразено с Вашето ниво и темпо, както и с желаната от Вас продължителност и интензивност, то Център за образование и наука МАКСИМА ще изготви за Вас индивидуален план на обучение, вземайки в предвид всяка Ваша нужда относно избрания курс.

Предлагаме Ви богат избор от чужди езици, компютърна грамотност, специализирани компютърни програми, както и професионално обучение.

Прецизно подбрани преподаватели – филолози, всеки един професионалист в областта си.

Съвременна и предразполагаща учебна среда.

Добро и коректно отношение!   

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦