Устройство на хардуера

хардуер

Устройство на хардуера

 

 

 

               Хардуерът на един компютър е съвкупността от всички физически компоненти, както и периферните устройства като монитор, клавиатура, мишка, принтер, скенер и др.

Познанията в тази област са необходими на всеки един компютърен специалист, но така също те биха улеснили работата на всеки един от нас за лесно и безпроблемно справяне с всякакви ситуации.

В курса, който предлагаме ще се запознаете с видовете операционни системи, с устройството на компютъра и периферните устройства. Подробно запознаване с хардуерните елементи, видове интерфейси и монитори, оптични усройства, настройка на безжична мрежа, видове кутии и начин на монтаж, асемблиране на конфигурации и др.

Обучението е обособено в 40 учебни часа, като се работи в много малки групи /до 4-5 човека/, във време, съобразено с Вашите възможности.

След успешно завършване на курса по устройство на хардуера се полага изпитен тест, в резултат на който се издава лицензиран сертификат по устройство на хардуера.

Проверете своите знания тук: тест

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦