Станете профи с MS Office

Искате повишение или търсите нова, по-добра работа? Бъдете подготвени и уверени в себе си!

Много често от Вас изискват знания и умения, които няма как да сте изучавали в училище или университета, тъй като е минало известно време. Знаете, че информационните технологии се развиват изключително динамично. Ние ще Ви помогнем!

Предстои да започне курс по компютърна грамотност в малки групи – изучаване на най-новия MS Office пакет 2016. Това е второ ниво на обучение и за целта е необходимо да имате елементарни познания за Word или успешно завършено първо ниво (за начинаещи).

Ще се запознаете с текстовия редактор MS Word, МS Excel – за съхранение и обработка на данни, MS PowerPoint – за създаване на презентации, MS Outlook – работа с електронна поща в мрежа. След курса ще можете управлявате цялостната организация на документи в офиса.

Може да изберете удобен за вас вариант – вечерен, от 18,00 часа или сутрешен, през уикенда от 10,00 часа.

Освен това не е необходимо да носите личен компютър – ще ползвате учебни такива. Предоставяме и канцеларски материали, като тетрадки, писалки и др. за Ваше удобство.

Разбира се Вашите знания ще бъдат удостоверени от нас със легитимен сертификат, след успешно положен тест или задачка в края на курса.