Офис асистент

сайт43ОФИС АСИСТЕНТ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИЯ

 

    Офис асистентът често е служителят, който има най-широк оперативен поглед върху работата в една компания. Не рядко от него  зависи какво и кога се филтрира, за да стигне до тези, които могат да вземат решение… Нещата звучат достатъчно сериозно, за да бъдат и изискванията такива – конкретни умения и компетенции, които един добър административен асистент трябва да притежава в стандартния случай.

ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА е съобразила тези изисквания, като е разработила специална програма за Вас, така че да бъдете перфектният офис организатор във вашата фирма!

Обучението е в рамките на  50 учебни часа, като са включени изучаването на WORD, EXCEL , POWER POINT, ACCESS, OUTLOOK.

Придобиват се умения за работа с офис техника, бизнес кореспонденция и водене на база данни.
Курсът се провежда в удобно за вас време, в малки групи / 4 – 6 човека/.

Предлагат се  дневни, вечерни и съботно – неделни занятия.
Предоставя ви се възможност и за индивидуално обучение, съобразено с Вашите изисквания.
След успешно завършване на курса се полага изпитен тест, в резултат на който се издава Лицензиран Сертификат.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦