Онлайн тест по английски език

ОНЛАЙН ТЕСТ за определяне нивото на владеене на английски език.

Това е онлайн тест по английски език, който ще ви даде по-точна представа за знанията ви. Искате да проверите нивото си на английски език? Направете го  от  вкъщи пред компютъра! Този тест е подходящ за хора с базови и/или начални познания по английски език. Чрез тестът лесно можете да разберете за какво ниво на подготовка бихте могли да се запишете за усъвършенстване и развитие на знанията ви.

Тест за проверка на ниво Elementary по английски език.

  Вашите данни

 • 1. Choose the correct answer.

 • 2. Answer the question.

 • 3. Complete the sentences with the correct from of the verbs.

 • Пример: Използване на глагола "like" в изречението She ____ (like) playing tennis.
  Правилно: She likes (like) playing tennis.
 • 4. Match.

 • Свържете глагола с една от шестте посочени опции
 • 5. Chooce the correct words in the conversation.

 • You have a lot of books.
 • Thank you!
 • 6. Correct the spelling mistakes.

 • 7. Read the clues. Write compound nouns.

 • 8. Complete the converstation with some, any, much or many.

 • Great: cheese and tomato sandwiches!
 • Ok. Here`s your sandwich.
 • 9. Use the prompts to write have got questions.

 • 10. Write about learning English. Make notes to help you.

 • - When did you start learning English?
  - Who was your first English teacher?
  - Did you like him/her?
  - Which was your first English book?
  - Did you like it?
  - Do you like learning English?
 • 11. Complete the sentences. Use the Present Continuous or the Present Simple form ot the verbs in the box.

 • 12. Translate.

 • 13. Write the correct questions work.

 

Код за сигурност

Онлайн тестът е напълно безплатна услуга на езиков център МаксимА

Очаквайте скоро тестове и за други езици!