Курс по информационна сигурност

Информационна сигурност

Сами по себе си технологичните решения не могат да защитят критичните информационни активи на организацията. Най-сериозната заплаха за сигурността са самите хора и разбирането на мениджмънта, че проблемите, свързани със сигурността на информацията са отговорност единствено на ИТ експертите. Обучението по информационна сигурност е решението с най-голяма възвращаемост и влияние за намаляване на риска и опазването на информационните активи на организацията.seguridad-guia-incibe

Целта на обучението е да запознае бизнеса, администрацията и всички активно зависещи от интернет професионалисти от различни области с рисковете и заплахите, които ежедневно ги очакват в интернет пространството. Как да разпознават заплахите, преди да са навредили на системите и работата им? Какви мерки за безопасност да предприемат? Какви действия за отстраняване да започнат незабавно при наличието на опасности в техните системи?

Продължителност: 50 учебни  часа 50312-50288-snimka_za_IDG.bg_CIO_CW_small

Предлагаме Ви: 

Дневни групи:                    от 9 до 12 ч., от 14 до 17 ч.

Вечерни групи:                  от 18 до 21 ч.

Съботно/неделни групи: от 10 до 14 ч., от 14 до 18 ч.

 Индивидуално обучение: Вие сами избирате дните и часовете за посещение!

Работим с изключително добри преподаватели, с чиято помощ  ще изградите необходимите качества и умения.

След успешно завършване на курса се полага изпитен тест, в резултат на който ви издаваме лицензиран сертификат.

Вече 19 год. правим това за Вас – развиваме се и се усъвършенстваме, така че да работим във Ваша полза.