Курсове по ОП „Аз мога повече“

Аз Мога Повече

Програма  Аз мога повече – Курсове и обучения срещу ваучери

Европейска Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“

 

 

 

Център за Образование и Наука Максима е одобрен лицензиран Доставчик на Обучение по Оперативна програма за Развитие на човешките ресурси Аз Мога Повече  към Агенцията по Заетостта, по следните дигитални /компютърни/ специалности и чужди езици:

 

  1. Компютърно обучение 1 ниво                     1. Английски език

  2. Компютърно обучение 2 ниво                   2. Немски език

  3. Ексел                                                                 3. Френски език

  4. Офис Асистент                                               4. Испански език

  5. Фотошоп

  6. Корел Дроу

  7. Уеб дизайн

  8. Графичен дизайн

Обучението по тези специалности е напълно безплатно за тези от вас, които са одобрени и са получили уведомление от БТ.

От 28.10.2013 ваучери за обучение ще получат 14 908 заети лица.