Курсове по Английски език

                                   

        Курсове по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  

Продължителност на курсовете по английски език: 100 учебни часа

Предлагаме Ви различни варианти за посещение на курсовете – дневни, вечерни и съботно/неделни групи:

           Дневни групи:             от 9 до 12 ч.    New-Headway-4th-Edition-1-1

                                               от 14 до 17 ч.

         Вечерни групи:            от 18 до 21 ч.       

Съботно/неделни групи:  от 10 до 14 ч.        

                                               от 14 до 18 ч.               

 Индивидуално обучение: Вие сами избирате дните и часовете за посещение, също така и продължителността на обучението!

Учебник: Обучението се провежда  по най-новата, съвременна и интересна учебна система NEW HEADWAY.

Разсрочено плащане на таксата на няколко вноски, без допълнително оскъпяване.

Ползване на различни ОТСТЪПКИ при редовни такси. При летните промоции, не се ползват допълнителни отстъпки!

БЕЗ допълнително заплащане на :  входящ тест за определяне на нивото; текущи и финални тестове; сертификат; служебна бележка.

СЕРТИФИКАТ по общата европейска езикова рамка.

За да проверите нивото си на владеене на Английски език,

предлагаме Ви да попълните безплатно ОНЛАЙН ТЕСТ за определяне на нивото!

Запознайте се с графика на стартиращите групи тук: ГРАФИК 

Какво ще научите в различните нива:

НИВА:

I ниво – “ Elementary“  A1-А2 – 100 уч. часа

Може да разбира и използва обикновени изрази и прости изречения, насочени към задоволяване на конкретни потребности. Може да се представи и да представи другите както и да задава въпроси на събеседника си отнасящи се до него – напр. Къде живее, кого познава, какво притежава – и също така да отговаря на подобни въпроси. Може да води обикновен разговор, ако партньорите говорят бавно и ясно и проявяват готовност да помогнат при затруднения.

II ниво – “ Pre – Intermediate“  A2 -В1 – 100 уч. часа

Може да разбира изречения и често използвани изрази, които са свързани с ежедневен живот (напр. информацията за себе си и семейството, пазаруване, работа, местоживеене). Може да се ориентира в обикновени, рутинни ситуации и да обменя информации за познати и обичайни неща. Може да опише с прости езикови средства собствен произход и образование, местоживеене и нещата във връзката с непосредствени потребности.

III ниво – “ Intermediate“  B1-В2 – 100 уч. часа

Може да разбира основната мисъл, когато се говори на книжовен език и става дума за познато съдържание (напр. работа, училище, свободното време и др.). Може да се справи в ситуациите по времето на пътувания из англоговорящите страни. Може да се изразява смислено по познати теми и лични интереси, да говори за събран опит и събития, да изразява мнения, да описва очаквания и цели, както и да се аргументира накратко и да обяснява.

IV ниво – “ Upper-intermediate“ – B2  – 100 уч. часа

В това ниво ще разширите и затвърдите своите познания от предходните нива; ще научите всички времена; в нивото са застъпени отново много нови думи и фрази, граматически упражнения; подобрява се умението за свободна комуникация на английски език.

 

V ниво – “ Аdvanced“ –  C1 – 100 уч. часа

Може да разбира основното съдържание на сложни текстове по конкретни и абстрактни теми, а също и на специализирани текстове от своята област. Може да разговаря спонтанно и гладко, както и да се изказва ясно и детайлно по широк кръг от теми. Може да обясни становището си по някой актуален въпрос и да представи предимства и недостатъци на различни опции.

V ниво – “ Advanced“ – C1 – 100 уч. часа

Може да разбира сложни, по-дълги текстове и да схваща имплицитното значение. Може да се изразява спонтанно и гладко, без да създава впечатление че търси думи. Може успешно и гъвкаво да използва езика в обществения и професионален живот, както и да използва езика ефикасно и гъвкаво по време на обучение и следването. Може да се изказва ясно, структурирано и обширно по сложни теми и въпроси и да използва при това адекватно различни средства за изграждане на собствен текст.

 

С цел повишаване на качеството на предлаганите услуги, Център МАКСИМА извършва постоянен контрол на качеството на провежданото обучение и постигнатите резултати чрез междинни тестове, осъществяване на обратна връзка с курсистите, периодични отчети на преподавателите, анкети сред обучаващите се и др.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦