График курсове

1 учебен час е 45 минути за стандартните езикови обучения.

График курсове Стара Загора

График курсове Пловдив

График курсове стартиращи през месец ЯНУАРИ

Вид курс Начална дата Час

Дни на

 посещение

Английски език 1 26.01.2018 10:00

Понеделник,

сряда и петък

Английски език 1 13.02.2018 18:00

Вторник и

четвъртък

Английски език 1 17.02.2018 10:00 Събота и неделя
Английски език 2 12.02.2018 18:00

Понеделник и

сряда

Английски език 2 10.02.2018 10:00 Събота и неделя
Английски език 2 13.02.2018 18:00 Вторник и четвъртък
Английски език 3 15.02.2018 18:00 Вторник и четвъртък
Английски език 3 19.02.2018 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Английски език 3 17.02.2018 10:00 Събота и неделя
Английски език 4 12.02.2018 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Английски език 4 17.02.2018 10:00 Събота и неделя
Английски език 5 13.02.2018 18:00

Вторник и

четвъртък

Английски език 5 24.02.2018     10:00 Събота и неделя
Немски език 1 11.02.2018  14:00 Понеделник, сряда и петък
Немски език 1 03.02.2018 10:00 Събота и неделя
Немски език 1 12.02.2018 18:00 Понеделник, сряда и петък
Немски език 1 17.02.2018 14:00 Събота и неделя
Немски език 2 10.02.2018 10:00 Събота и неделя
Немски език 2 19.02.2018 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Немски език 2 13.02.2018 18:00

Вторник и

четвъртък

Немски език 3 10.02.2018 10:00 Събота и неделя
Немски език 3 13.02.2018 18:00 Вторник и четвъртък
Немски език 3 19.02.2018 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Немски език 4 17.02.2018 10:00 Събота и неделя
Немски език 4 19.02.2018 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Немски език 5 15.02.2018 18:00

Вторник и

четвъртък

Немски език 5 26.02.2018 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Италиански език 1 12.02.2018 18:00 Понеделник и сряда
Италиански език 1 14.02.2018 09:00

Понеделник, сряда

и петък

Италиански език 1 17.02.2018 10:00 Събота и неделя
Италиански език 2 13.02.2018 18:00 Вторник и четвъртък
Италиански език 2 17.02.2018 10:00 Събота и неделя
Италиански език 2 19.02.2018 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Италиански език 3 20.02.2018 18:00

Вторник и

четвъртък

Италиански език 3 24.02.2018 10:00 Събота и неделя
Италиански език 3 15.02.2018 14:00

Вторник и

четвъртък

Италиански език 4 24.02.2018 10:00 Събота и неделя
Италиански език 4 19.02.2018 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Испански език 1 17.02.2018 10:00 Събота и неделя
Испански език 1 26.02.2018 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Испански език 1 13.02.2018 18:00

Вторник и

четвъртък

Испански език 2 18.02.2018 18:00

Вторник и

четвъртък

Испански език 2 12.02.2018 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Испански език 2 10.02.2018 10:00 Събота и неделя
Испански език 3 19.02.2018 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Испански език 3 15.02.2018 18:00

Вторник и

четвъртък

Испански език 3 17.02.2018 10:00 Събота и неделя
Испански език 4 26.02.2018 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Испански език 4 24.02.2018 10:00 Събота и неделя
Турски език 1 15.02.2018 18:00

Вторник и

четвъртък

Турски език 1 19.02.2018 09:00 Понеделник и петък
Турски език 1 01.02.2018 18:00 Вторник и четвъртък
Турски език 1 17.02.2018 10:00 Събота и неделя
Турски език 2 17.02.2018 10:00 Събота и неделя
Турски език 2 13.02.2018 18:00

Вторник и

четвъртък

Турски език 2 12.02.2018 09:00 Понеделник, сряда и петък
Турски език 3 14.02.2018 09:00 Понеделник, сряда и петък
Турски език 3 13.02.2018 18:00

Вторник и

четвъртък

Турски език 4 12.02.2018 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Турски език 4 27.01.2018 14:00 Събота и неделя
Френски език 1 17.02.2018 14:00

Понеделник,

сряда и петък

Френски език 1 10.02.2018 10:00 Събота и неделя
Френски език 1 14.02.2018 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Френски език 2 12.02.2018 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Френски език 2 03.02.2018 10:00 Събота и неделя
Френски език 2 13.02.2018 18:00

Вторник и

четвъртък

Френски език 3 10.02.2018 10:00 Събота и неделя
Френски език 3 12.02.2018     18:00

Понеделник,

сряда и петък

Френски език 3 20.02.2018 09:00

Вторник и

четвъртък

Френски език 4 13.02.2018 18:00

Вторник и

четвъртък

Френски език 4 17.02.2018 14:00 Събота и неделя
Гръцки език 1 15.02.2018 18:00 Вторник и четвъртък
Гръцки език 1 11.02.2018 10:00 Събота и неделя
Гръцки език 1 19.02.2018 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Гръцки език 2 19.02.2018 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Гръцки език 2 24.02.2018 14:00 Събота и неделя
Гръцки език 2 15.02.2018 18:00

Вторник и

четвъртък

Гръцки език 3 12.02.2018 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Гръцки език 3 15.02.2018 09:00

Вторник и

четвъртък

Гръцки език 3 17.02.2018 14:00 Събота и неделя
Гръцки език 4 19.02.2018 18:00

Понеделник и

сряда

Гръцки език 4 20.02.2018 13:00

Вторник и

четвъртък

Руски език 1 12.02.2018 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Руски език 1 11.02.2018 10:00 Събота и неделя
Руски език 1 13.02.2018 09:00

Вторник и

четвъртък

Руски език 2 12.02.2018 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Руски език 2 11.02.2018 10:00 Събота и неделя
Руски език 2 15.02.2018 18:00

Вторник и

четвъртък

Руски език 3 15.02.2018 09:00

Вторник и

четвъртък

Руски език 3 24.02.2018 10:00 Събота и неделя
Руски език 3 19.02.2018 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Руски език 4 20.02.2018 18:00

Вторник и

четвъртък

Руски език 4 17.02.2018 10:00 Събота и неделя
Португалски език 19.02.2018 14:00 Понеделник, сряда и петък
Португалски език 15.02.2018 18:00

Вторник и

четвъртък

Норвежки език 11.02.2018 10:00 Събота и неделя
Норвежки език 2 16.02.2018 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Шведски език 08.02.2018 18:00

Вторник и

четвъртък

Шведски език 10.02.2018 10:00 Събота и неделя
Холандски език 12.02.2018 18:00 Понеделник, сряда и петък
Холандски език 10.02.2018 10:00 Събота и неделя
Финландски език 17.02.2018 10:00 Събота и неделя
Финландски език 15.02.2018 18:00

Вторник и

четвъртък

Арабски език 15.02.2018 14:00

Вторник и

четвъртък

Арабски език 12.02.2018 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Японски език 1 ниво 10.02.2018 10:00 Събота и неделя
Японски език 2 ниво 17.02.2018 14:00 Събота и неделя
Китайски език 13.02.2018 18:00

Вторник и

четвъртък

Китайски език 10.02.2018 10:00 Събота и неделя
Корейски език 1 ниво 17.02.2018 10:00 Събота и неделя
Корейски език 2 ниво 17.02.2018 10:00 Събота и неделя
Български език за чужденци 12.02.2018 18:00

Понеделник и

сряда

Компютърно 

обучение 1 ниво

09.02.2018 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Компютърно 

обучение 1 ниво

11.02.2018 10:00 Събота и неделя

Компютърно 

обучение 2 ниво

10.02.2018 10:00 Събота и неделя

Компютърно 

обучение 2 ниво

13.02.2018 14:00

Вторник и

четвъртък

Компютърно 

обучение 3 ниво

10.02.2018 10:00 Събота и неделя

Компютърно 

обучение 3 ниво

13.02.2018 18:00

Вторник и

четвъртък

Графичен дизайн начинаещи 17.02.2018 10:00 Събота и неделя
Графичен дизайн начинаещи 12.02.2018 18:00 Понеделник и сряда
Графичен дизайн начинаещи 13.02.2018 09:00

Вторник и

четвъртък

Графичен дизайн напреднали 10.02.2018 10:00 Събота и неделя
Графичен дизайн напреднали 13.02.2018 18:00

Вторник и

четвъртък

3D STUDIO MAX 10.02.2018 10:00 Събота и неделя
Аутокад 12.02.2018 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Аутокад 10.02.2018 10:00 Събота и неделя
Аутокад 13.02.2018 09:00

Вторник и

четвъртък

Архикад 12.02.2018 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Архикад 10.02.2018 14:00 Събота и неделя
Архикад 13.02.2018 09:00

Вторник и

четвъртък

Уеб дизайн начинаещи 17.02.2018 10:00 Събота и неделя

Уеб дизайн

начинаещи

 

15.02.2018 18:00

Вторник и

четвъртък

Уеб дизайн

напреднали

15.02.2018 18:00 Вторник и четвъртък
Солид уъркс 13.02.2018 18:00 Вторник и четвъртък
Фотошоп  11.02.2018 10:00 Събота и неделя
Корел дроу 10.02.2018 14:00 Събота и неделя
Фирмено счетоводство 10.02.2018 10:00 Събота и неделя
Фирмено счетоводство 2 ниво 12.02.2018 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Офис асистент 10.02.2018 10:00 Събота и неделя
Машинопис 12.02.2018 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Екскурзовод 17.02.2018 10:00 Събота и неделя
Аниматор 10.02.2018 10:00 Събота и неделя
Журналистика и ПР 11.02.2018 10:00 Събота и неделя
Валутен касиер с ЕКО 10.02.2018 10:00 Събота и неделя
ТРЗ 08.02.2018 17:00

Вторник и

четвъртък

 

*Посочения график е валиден само за груповите обучения с минимален брой участници в групата 5-6 курсиста, за помалки групи, полу-индивидуални и индивидуални обучения се уговаря допълнителен график в офиса на учебния център.

 

 

Вид Курс Начална дата Час Дни на посещение Цена

Целогодишно

обучение за 

деца по 

английски език,

 предучилищна

14.10.2017 10:00

Събота и

неделя

230

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

английски език, 

1-2 клас

10.10.2017 09:00

Вторник и

четвъртък

260

Целогодишно

 обучение за 

ученици по 

английски език,

 3-4 клас

16.10.2017 09:00 Понеделник и сряда 290

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

английски език, 

5-6 клас

14.10.2017 14:00

Събота и

неделя

310

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

английски език, 

7-8 клас

 14.10.2017 10:00

Събота и

неделя

310

Целогодишно

обучение за 

деца по немски език

предучилищна

14.10.2017 10:00

Събота и

неделя

230

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

немски език, 

1-2 клас

12.10.2017 09:00

Вторник и

четвъртък

260

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

немски език, 

3-4 клас

07.10.2017 10:00

Събота и

неделя

290

Целогодишно

обучение за 

ученици по немски език, 

5-6 клас

14.10.2017 10:00

Събота и

неделя

310

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

немски език, 

7-8 клас

 08.10.2017  10:00 Неделя 310

Целогодишно

обучение за 

деца по 

испански език, 

предучилищна

17.10.2017 09:00

Вторник и

четвъртък

230

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

испански език, 

1-2 клас

14.10.2017 14:00

Събота и

неделя

290

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

испански език, 

3-4 клас

14.10.2017 10:00

Събота и

неделя

290

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

испански език, 

5-6 клас

17.10.2017 10:00

Вторник и

четвъртък

310

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

испански език, 

7-8 клас

17.10.2017 10:00

Вторник и

четвъртък

310

Целогодишно

обучение за 

деца по 

руски език, 

предучилищна

 16.10.2017 14:00 Понеделник и сряда 230

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

руски език, 

1-2 клас

 14.10.2017  10:00 Събота и неделя 260

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

руски език, 

3-4 клас

 12.10.2017 17:00 Вторник и четвъртък 290

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

руски език, 

5-6 клас

16.10.2017  17:00  Понеделник и сряда  310

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

руски език, 

7-8 клас

 14.10.2017  10:00 Събота и неделя 310

Целогодишно

обучение за 

деца по 

китайски език, 

предучилищна

 17.10.2017 17:00 Вторник и четвъртък 396

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

китайски език, 

1-2 клас

  14.10.2017   10:00 Събота и неделя  440

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

китайски език, 

3-4 клас

16.10.2017  17:00 Понеделник и сряда 440

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

китайски език, 

5-6 клас

 15.10.2017 10:00 Неделя 520

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

китайски език, 

7-8 клас

16.10.2017 17:00 Понеделник и сряда 520


*
Отстъпки за второ дете.

1 учебен час е 45 минути за стандартните езикови и професионалните обучения.