График курсове

1 учебен час е 45 минути за стандартните езикови обучения.

График курсове Стара Загора

График курсове Пловдив

График курсове стартиращи през месеци ноември-декември

Вид курс Начална дата Час

Дни на

 посещение

Английски език 1 04.12.2017 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Английски език 1 05.12.2017 18:00

Вторник и

четвъртък

Английски език 1 09.12.2017 10:00 Събота и неделя
Английски език 2 29.11.2017 14:00

Понеделник,

сряда и петък

Английски език 2 04.11.2017 10:00 Събота и неделя
Английски език 2 30.11.2017 18:00 Вторник и четвъртък
Английски език 3 30.11.2017 18:00 Вторник и четвъртък
Английски език 3 04.12.2017 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Английски език 3 11.11.2017 10:00 Събота и неделя
Английски език 4 29.11.2017 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Английски език 4 02.12.2017 10:00 Събота и неделя
Английски език 5 05.12.2017 18:00

Вторник и

четвъртък

Английски език 5 26.11.2017     10:00 Събота и неделя
Немски език 1 29.11.2017  14:00 Понеделник, сряда и петък
Немски език 1 02.12.2017 10:00 Събота и неделя
Немски език 1 04.12.2017 18:00 Понеделник, сряда и петък
Немски език 1 25.11.2017 14:00 Събота и неделя
Немски език 2 02.12.2017 10:00 Събота и неделя
Немски език 2 29.11.2017 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Немски език 2 30.11.2017 18:00

Вторник и

четвъртък

Немски език 3 25.11.2017 10:00 Събота и неделя
Немски език 3 30.11.2017 18:00 Вторник и четвъртък
Немски език 3 27.11.2017 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Немски език 4 26.11.2017 10:00 Събота и неделя
Немски език 4 01.12.2017 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Немски език 5 30.11.2017 18:00

Вторник и

четвъртък

Немски език 5 27.11.2017 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Италиански език 1 06.12.2017 18:00 Понеделник и сряда
Италиански език 1 11.12.2017 09:00

Понеделник,сряда

и петък

Италиански език 1 09.12.2017 10:00 Събота и неделя
Италиански език 2 30.11.2017 18:00 Вторник и четвъртък
Италиански език 2 09.12.2017 10:00 Събота и неделя
Италиански език 2 06.12.2017 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Италиански език 3 05.12.2017 18:00

Вторник и

четвъртък

Италиански език 3 09.12.2017 10:00 Събота и неделя
Италиански език 3 30.11.2017 14:00

Вторник и

четвъртък

Италиански език 4 26.11.2017 10:00 Събота и неделя
Италиански език 4 27.11.2017 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Испански език 1 25.11.2017 10:00 Събота и неделя
Испански език 1 27.11.2017 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Испански език 1 23.11.2017 18:00

Вторник и

четвъртък

Испански език 2 28.11.2017 18:00

Вторник и

четвъртък

Испански език 2 29.11.2017 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Испански език 2 26.11.2017 10:00 Събота и неделя
Испански език 3 27.11.2017 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Испански език 3 12.12.2017 18:00

Вторник и

четвъртък

Испански език 3 25.11.2017 10:00 Събота и неделя
Испански език 4 29.11.2017 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Испански език 4 09.12.2017 10:00 Събота и неделя
Турски език 1 30.10.2017 18:00

Вторник и

четвъртък

Турски език 1 01.12.2017 09:00 Понеделник и петък
Турски език 1 29.11.2017 14:00 Сряда и петък
Турски език 1 25.11.2017 10:00 Събота и неделя
Турски език 2 09.12.2017 10:00 Събота и неделя
Турски език 2 30.11.2017 18:00

Вторник и

четвъртък

Турски език 2 27.11.2017 09:00 Понеделник, сряда и петък
Турски език 3 01.12.2017 09:00 Понеделник, сряда и петък
Турски език 3 30.11.2017 18:00

Вторник и

четвъртък

Турски език 4 27.11.2017 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Турски език 4 25.11.2017 14:00 Събота и неделя
Френски език 1 13.11.2017 14:00

Понеделник,

сряда и петък

Френски език 1 09.12.2017 10:00 Събота и неделя
Френски език 1 04.12.2017 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Френски език 2 06.12.2017 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Френски език 2 16.12.2017 10:00 Събота и неделя
Френски език 2 12.12.2017 18:00

Вторник и

четвъртък

Френски език 3 09.12.2017 10:00 Събота и неделя
Френски език 3 11.12.2017     18:00

Понеделник,

сряда и петък

Френски език 3 07.12.2017 09:00

Вторник и

четвъртък

Френски език 4 05.12.2017 18:00

Вторник и

четвъртък

Френски език 4 09.12.2017 14:00 Събота и неделя
Гръцки език 1 12.12.2017 18:00 Вторник и четвъртък
Гръцки език 1 25.11.2017 10:00 Събота и неделя
Гръцки език 1 11.12.2017 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Гръцки език 2 06.12.2017 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Гръцки език 2 09.12.2017 14:00 Събота и неделя
Гръцки език 2 28.11.2017 18:00

Вторник и

четвъртък

Гръцки език 3 11.12.2017 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Гръцки език 3 12.12.2017 09:00

Вторник и

четвъртък

Гръцки език 3 16.12.2017 14:00 Събота и неделя
Гръцки език 4 27.11.2017 18:00

Понеделник и

сряда

Гръцки език 4 14.12.2017 13:00

Вторник и

четвъртък

Руски език 1 06.12.2017 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Руски език 1 09.12.2017 10:00 Събота и неделя
Руски език 1 12.12.2017 09:00

Вторник и

четвъртък

Руски език 2 06.12.2017 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Руски език 2 09.12.2017 14:00 Събота и неделя
Руски език 2 07.12.2017 18:00

Вторник и

четвъртък

Руски език 3 07.12.2017 09:00

Вторник и

четвъртък

Руски език 3 16.12.2017 10:00 Събота и неделя
Руски език 3 11.12.2017 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Руски език 4 12.12.2017 18:00

Вторник и

четвъртък

Руски език 4 16.12.2017 10:00 Събота и неделя
Португалски език 20.11.2017 14:00 Понеделник, сряда и петък
Португалски език 17.11.2017 18:00

Вторник и

четвъртък

Норвежки език 02.12.2017 10:00 Събота и неделя
Норвежки език 2 04.12.2017 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Шведски език 14.11.2017 18:00

Вторник и

четвъртък

Шведски език 11.11.2017 09:00 Събота и неделя
Холандски език 29.11.2017 18:00 Понеделник, сряда и петък
Холандски език 11.11.2017 10:00 Събота и неделя
Финландски език 18.11.2017 10:00 Събота и неделя
Финландски език 16.11.2017 18:00

Вторник и

четвъртък

Арабски език 07.12.2017 14:00

Вторник и

четвъртък

Арабски език 06.12.2017 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Японски език 1 ниво 09.12.2017 10:00 Събота и неделя
Японски език 2 ниво 10.12.2017 14:00 Събота и неделя
Китайски език 05.12.2017 18:00

Вторник и

четвъртък

Китайски език 09.12.2017 10:00 Събота и неделя
Корейски език 1 ниво 14.11.2017 18:00

Вторник и

четвъртък

Корейски език 2 ниво 18.11.2017 10:00 Събота и неделя
Български език за чужденци 13.11.2017 18:00

Понеделник и

сряда

Компютърно 

обучение 1 ниво

27.11.2017 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Компютърно 

обучение 1 ниво

25.11.2017 10:00 Събота и неделя

Компютърно 

обучение 2 ниво

02.12.2017 10:00 Събота и неделя

Компютърно 

обучение 2 ниво

05.12.2017 09:00

Вторник и

четвъртък

Компютърно 

обучение 3 ниво

18.11.2017 10:00 Събота и неделя

Компютърно 

обучение 3 ниво

21.11.2017 18:00

Вторник и

четвъртък

Графичен дизайн начинаещи 25.11.2017 10:00 Събота и неделя
Графичен дизайн начинаещи 29.11.2017 18:00 Понеделник и сряда
Графичен дизайн начинаещи 26.11.2017 09:00

Вторник и

четвъртък

Графичен дизайн напреднали 12.11.2017 10:00 Събота и неделя
Графичен дизайн напреднали 16.11.2017 18:00

Вторник и

четвъртък

3D STUDIO MAX 25.11.2017 10:00 Събота и неделя
Аутокад 27.11.2017 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Аутокад 25.11.2017 10:00 Събота и неделя
Аутокад 28.11.2017 09:00

Вторник и

четвъртък

Архикад 27.11.2017 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Архикад 25.11.2017 14:00 Събота и неделя
Архикад 14.11.2017 09:00

Вторник и

четвъртък

Уеб дизайн начинаещи 18.11.2017 10:00 Събота и неделя

Уеб дизайн

начинаещи

 

14.11.2017 18:00

Вторник и

четвъртък

Уеб дизайн

напреднали

16.11.2017 18:00 Вторник и четвъртък
Солид уъркс 16.11.2017 18:00 Вторник и четвъртък
Фотошоп  11.11.2017 10:00 Събота и неделя
Корел дроу 18.11.2017 14:00 Събота и неделя
Фирмено счетоводство 04.11.2017 10:00 Събота и неделя
Фирмено счетоводство 2 ниво 20.11.2017 17:00

Понеделник,

сряда и четвъртък

Офис асистент 04.11.2017 10:00 Събота и неделя
Машинопис 13.11.2017 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Екскурзовод 18.11.2017 10:00 Събота и неделя
Аниматор 18.11.2017 10:00 Събота и неделя
Журналистика и ПР 11.11.2017 10:00 Събота и неделя
Валутен касиер с ЕКО 14.11.2017 09:00

Вторник и

четвъртък

ТРЗ 14.11.2017 18:00

Вторник и

четвъртък

 

*Посочения график е валиден само за груповите обучения с минимален брой участници в групата 5-6 курсиста, за помалки групи, полу-индивидуални и индивидуални обучения се уговаря допълнителен график в офиса на учебния център.

 

 

Вид Курс Начална дата Час Дни на посещение Цена

Целогодишно

обучение за 

деца по 

английски език,

 предучилищна

14.10.2017 10:00

Събота и

неделя

230

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

английски език, 

1-2 клас

10.10.2017 09:00

Вторник и

четвъртък

260

Целогодишно

 обучение за 

ученици по 

английски език,

 3-4 клас

16.10.2017 09:00 Понеделник и сряда 290

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

английски език, 

5-6 клас

14.10.2017 14:00

Събота и

неделя

310

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

английски език, 

7-8 клас

 14.10.2017 10:00

Събота и

неделя

310

Целогодишно

обучение за 

деца по немски език

предучилищна

14.10.2017 10:00

Събота и

неделя

230

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

немски език, 

1-2 клас

12.10.2017 09:00

Вторник и

четвъртък

260

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

немски език, 

3-4 клас

07.10.2017 10:00

Събота и

неделя

290

Целогодишно

обучение за 

ученици по немски език, 

5-6 клас

14.10.2017 10:00

Събота и

неделя

310

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

немски език, 

7-8 клас

 08.10.2017  10:00 Неделя 310

Целогодишно

обучение за 

деца по 

испански език, 

предучилищна

17.10.2017 09:00

Вторник и

четвъртък

230

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

испански език, 

1-2 клас

14.10.2017 14:00

Събота и

неделя

290

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

испански език, 

3-4 клас

14.10.2017 10:00

Събота и

неделя

290

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

испански език, 

5-6 клас

17.10.2017 10:00

Вторник и

четвъртък

310

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

испански език, 

7-8 клас

17.10.2017 10:00

Вторник и

четвъртък

310

Целогодишно

обучение за 

деца по 

руски език, 

предучилищна

 16.10.2017 14:00 Понеделник и сряда 230

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

руски език, 

1-2 клас

 14.10.2017  10:00 Събота и неделя 260

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

руски език, 

3-4 клас

 12.10.2017 17:00 Вторник и четвъртък 290

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

руски език, 

5-6 клас

16.10.2017  17:00  Понеделник и сряда  310

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

руски език, 

7-8 клас

 14.10.2017  10:00 Събота и неделя 310

Целогодишно

обучение за 

деца по 

китайски език, 

предучилищна

 17.10.2017 17:00 Вторник и четвъртък 396

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

китайски език, 

1-2 клас

  14.10.2017   10:00 Събота и неделя  440

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

китайски език, 

3-4 клас

16.10.2017  17:00 Понеделник и сряда 440

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

китайски език, 

5-6 клас

 15.10.2017 10:00 Неделя 520

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

китайски език, 

7-8 клас

16.10.2017 17:00 Понеделник и сряда 520


*
Отстъпки за второ дете.

1 учебен час е 45 минути за стандартните езикови и професионалните обучения.