График курсове

1 учебен час е 40 минути за стандартните езикови обучения.

График курсове Стара Загора

График курсове Пловдив

График курсове стартиращи през месец СЕПТЕМВРИ

Вид курс Начална дата Час

Дни на

 посещение

Английски език 1 09.09.2019 09:30

Понеделник,

сряда и петък

Английски език 1 12.09.2019 18:00

Вторник и

четвъртък

Английски език 1 21.09.2019 10:00 Събота и неделя
Английски език 2 17.09.2019 18:00

Вторник и

четвъртък

Английски език 2 21.09.2019 10:00 Събота и неделя
Английски език 2 19.09.2019 10:00 Вторник и четвъртък
Английски език 3 17.09.2019 18:00 Вторник и четвъртък
Английски език 3 18.09.2019 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Английски език 3 15.09.2019 10:00 Събота и неделя
Английски език 4 17.09.2019 18:00

Вторник и

четвъртък

Английски език 4 21.09.2019 10:00 Събота и неделя
Английски език 5 17.09.2019 18:00

Вторник и

четвъртък

Английски език 5 21.09.2019     10:00 Събота и неделя
Немски език 1 16.09.2019  14:00 Понеделник, сряда и петък
Немски език 1 14.09.2019 10:00 Събота и неделя
Немски език 1 12.09.2019 18:00

Вторник и

четвъртък

Немски език 1 21.09.2019 14:00 Събота и неделя
Немски език 2 15.09.2019 10:00 Събота и неделя
Немски език 2 16.09.2019 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Немски език 2 12.09.2019 18:00

Вторник и

четвъртък

Немски език 3 21.09.2019 10:00 Събота и неделя
Немски език 3 12.09.2019 09:00 Вторник и четвъртък
Немски език 3 16.09.2019 18:00

Понеделник и

сряда 

Немски език 4 21.09.2019 10:00 Събота и неделя
Немски език 4 16.09.2019 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Немски език 5 17.09.2019 18:00

Вторник и

четвъртък

Немски език 5 16.09.2019 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Италиански език 1 11.09.2019 18:00 Понеделник и сряда
Италиански език 1 13.09.2019 09:00

Понеделник, сряда

и петък

Италиански език 1 14.09.2019 10:00 Събота и неделя
Италиански език 2 12.09.2019 18:00 Вторник и четвъртък
Италиански език 2 21.09.2019 10:00 Събота и неделя
Италиански език 2 16.09.2019 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Италиански език 3 17.09.2019 18:00

Вторник и

четвъртък

Италиански език 3 21.09.2019 10:00 Събота и неделя
Италиански език 3 17.09.2019 14:00

Вторник и

четвъртък

Италиански език 4 21.09.2019 10:00 Събота и неделя
Италиански език 4 18.09.2019 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Испански език 1 15.09.2019 10:00 Събота и неделя
Испански език 1 16.09.2019 14:00

Понеделник,

сряда и петък

Испански език 1 17.09.2019 18:00

Вторник и

четвъртък

Испански език 2 19.09.2019 18:00

Вторник и

четвъртък

Испански език 2 13.09.2019 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Испански език 2 21.09.2019 10:00 Събота и неделя
Испански език 3 16.09.2019 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Испански език 3 17.09.2019 18:00

Вторник и

четвъртък

Испански език 3 21.09.2019 10:00 Събота и неделя
Испански език 4 16.09.2019 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Испански език 4 21.09.2019 10:00 Събота и неделя
Турски език 1 12.09.2019 18:00

Вторник и

четвъртък

Турски език 1 11.09.2019 09:00 Понеделник, сряда и петък
Турски език 1 16.09.2019 14:00 Вторник и четвъртък
Турски език 1 15.09.2019 10:00 Събота и неделя
Турски език 2 21.09.2019 10:00 Събота и неделя
Турски език 2 12.09.2019 18:00

Вторник и

четвъртък

Турски език 2 16.09.2019 09:00 Понеделник, сряда и петък
Турски език 3 18.09.2019 09:00 Понеделник, сряда и петък
Турски език 3 10.09.2019 18:00

Вторник и

четвъртък

Турски език 4 26.09.2019 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Турски език 4 21.09.2019 14:00 Събота и неделя
Френски език 1 16.09.2019 14:00

Понеделник

сряда и четвъртък

Френски език 1 21.09.2019 10:00 Събота и неделя
Френски език 1 12.09.2019 18:00

Вторник и

четвъртък

Френски език 2 16.09.2019 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Френски език 2 14.09.2019 10:00 Събота и неделя
Френски език 2 17.09.2019 18:00

Вторник и

четвъртък

Френски език 3 21.09.2019 10:00 Събота и неделя
Френски език 3 16.09.2019     18:00

Понеделник,

сряда и петък

Френски език 3 17.09.2019 09:00

Вторник и

четвъртък

Френски език 4 17.09.2019 18:00

Вторник и

четвъртък

Френски език 4 21.09.2019 14:00 Събота и неделя
Гръцки език 1 12.09.2019 18:00 Вторник и четвъртък
Гръцки език 1 21.09.2019 10:00 Събота и неделя
Гръцки език 1 16.09.2019 10:00

Понеделник,

сряда и петък

Гръцки език 2 16.09.2019 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Гръцки език 2 14.09.2019 14:00 Събота и неделя
Гръцки език 2 16.09.2019 18:00

Вторник и

четвъртък

Гръцки език 3 11.09.2019 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Гръцки език 3 17.09.2019 09:00

Вторник и

четвъртък

Гръцки език 3 21.09.2019 14:00 Събота и неделя
Гръцки език 4 16.09.2019 18:00

Понеделник и

сряда

Гръцки език 4 17.09.2019 13:00

Вторник и

четвъртък

Руски език 1 16.09.2019 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Руски език 1 21.09.2019 10:00 Събота и неделя
Руски език 1 17.09.2019 09:00

Вторник и

четвъртък

Руски език 2 16.09.2019 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Руски език 2 21.09.2019 10:00 Събота и неделя
Руски език 2 17.09.2019 18:00

Вторник и

четвъртък

Руски език 3 12.09.2019 09:00

Вторник и

четвъртък

Руски език 3 21.09.2019 10:00 Събота и неделя
Руски език 3 18.09.2019 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Руски език 4 17.09.2019 18:00

Вторник и

четвъртък

Руски език 4 21.09.2019 10:00 Събота и неделя
Португалски език 16.09.2019 14:00 Понеделник, сряда и петък
Португалски език 17.09.2019 18:00

Вторник и

четвъртък

Норвежки език 21.09.2019 10:00 Събота и неделя
Норвежки език 2 16.09.2019 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Шведски език 19.09.2019 18:00

Вторник и

четвъртък

Шведски език 21.09.2019 10:00 Събота и неделя
Холандски език 13.09.2019 18:00 Понеделник, сряда и петък
Холандски език 21.09.2019 10:00 Събота и неделя
Финландски език 21.09.2019 10:00 Събота и неделя
Финландски език 17.09.2019 18:00

Вторник и

четвъртък

Арабски език 12.09.2019 14:00

Вторник и

четвъртък

Арабски език 16.09.2019 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Японски език 1 ниво 14.09.2019 10:00 Събота и неделя
Японски език 2 ниво 21.09.2019 14:00 Събота и неделя
Китайски език 16.09.2019 14:00 Понеделник, сряда и петък
Китайски език 21.09.2019 14:00 Събота и неделя
Корейски език 1 ниво 21.09.2019 10:00 Събота и неделя
Корейски език 2 ниво 21.09.2019 10:00 Събота и неделя
Български език за чужденци 17.09.2019 18:00 Вторник и четвъртък

Компютърно 

обучение 1 ниво

11.09.2019 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Компютърно 

обучение 1 ниво

14.09.2019 10:00 Събота и неделя

Компютърно 

обучение 2 ниво

09.09.2019 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Компютърно 

обучение 2 ниво

17.09.2019 14:00

Вторник и

четвъртък

Компютърно 

обучение 3 ниво

21.09.2019 10:00 Събота и неделя

Компютърно 

обучение 3 ниво

17.09.2019 18:00

Вторник и

четвъртък

Графичен дизайн начинаещи 31.08.2019 10:00 Събота и неделя
Графичен дизайн начинаещи 13.09.2019 18:00 Понеделник и сряда
Интериорен дизайн начинаещи 21.09.2019 10:00 Събота и неделя
Графичен дизайн напреднали 14.09.2019 10:00 Събота и неделя
Моден дизайн  14.09.2019 10:00 Събота и неделя
3D STUDIO MAX 21.09.2019 10:00 Събота и неделя
Аутокад 17.09.2019 18:00

Вторник и

четвъртък

Аутокад 14.09.2019 10:00 Събота и неделя
Аутокад 17.09.2019 18:00

Вторник и

четвъртък

Архикад 16.09.2019 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Архикад 14.09.2019 10:00 Събота и неделя
Архикад 17.09.2019 09:00

Вторник и

четвъртък

Уеб дизайн начинаещи 21.09.2019 10:00 Събота и неделя

Уеб дизайн

начинаещи

 

17.09.2019 18:00

Вторник и

четвъртък

Уеб дизайн

напреднали

17.09.2019 18:00 Вторник и четвъртък
Солид уъркс 12.09.2019 18:00 Вторник и четвъртък
Фотошоп  21.09.2019 10:00 Събота и неделя
Корел дроу 21.09.2019 14:00 Събота и неделя
Фирмено счетоводство 17.09.2019 18:30 Вторник и четвъртък
Фирмено счетоводство 2 ниво 16.09.2019 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Офис асистент 21.09.2019 10:00 Събота и неделя
Машинопис 16.09.2019 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Екскурзовод 18.09.2019 18:30 Понеделник и сряда
Аниматор 21.09.2019 10:00 Събота и неделя
Журналистика и ПР 21.09.2019 10:00 Събота и неделя
Валутен касиер с ЕКО 14.09.2019 10:00 Събота и неделя
ТРЗ 21.09.2019 10:00 Събота и неделя

*Посочения график е валиден само за груповите обучения с минимален брой участници в групата 5-6 курсиста, за помалки групи, полу-индивидуални и индивидуални обучения се уговаря допълнителен график в офиса на учебния център.

 

 

Вид Курс Начална дата Час Дни на посещение Цена

Целогодишно

обучение за 

деца по 

английски език,

 предучилищна

14.10.2017 10:00

Събота и

неделя

230

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

английски език, 

1-2 клас

10.10.2017 09:00

Вторник и

четвъртък

260

Целогодишно

 обучение за 

ученици по 

английски език,

 3-4 клас

16.10.2017 09:00 Понеделник и сряда 290

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

английски език, 

5-6 клас

14.10.2017 14:00

Събота и

неделя

310

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

английски език, 

7-8 клас

 14.10.2017 10:00

Събота и

неделя

310

Целогодишно

обучение за 

деца по немски език

предучилищна

14.10.2017 10:00

Събота и

неделя

230

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

немски език, 

1-2 клас

12.10.2017 09:00

Вторник и

четвъртък

260

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

немски език, 

3-4 клас

07.10.2017 10:00

Събота и

неделя

290

Целогодишно

обучение за 

ученици по немски език, 

5-6 клас

14.10.2017 10:00

Събота и

неделя

310

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

немски език, 

7-8 клас

 08.10.2017  10:00 Неделя 310

Целогодишно

обучение за 

деца по 

испански език, 

предучилищна

17.10.2017 09:00

Вторник и

четвъртък

230

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

испански език, 

1-2 клас

14.10.2017 14:00

Събота и

неделя

290

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

испански език, 

3-4 клас

14.10.2017 10:00

Събота и

неделя

290

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

испански език, 

5-6 клас

17.10.2017 10:00

Вторник и

четвъртък

310

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

испански език, 

7-8 клас

17.10.2017 10:00

Вторник и

четвъртък

310

Целогодишно

обучение за 

деца по 

руски език, 

предучилищна

 16.10.2017 14:00 Понеделник и сряда 230

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

руски език, 

1-2 клас

 14.10.2017  10:00 Събота и неделя 260

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

руски език, 

3-4 клас

 12.10.2017 17:00 Вторник и четвъртък 290

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

руски език, 

5-6 клас

16.10.2017  17:00  Понеделник и сряда  310

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

руски език, 

7-8 клас

 14.10.2017  10:00 Събота и неделя 310

Целогодишно

обучение за 

деца по 

китайски език, 

предучилищна

 17.10.2017 17:00 Вторник и четвъртък 396

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

китайски език, 

1-2 клас

  14.10.2017   10:00 Събота и неделя  440

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

китайски език, 

3-4 клас

16.10.2017  17:00 Понеделник и сряда 440

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

китайски език, 

5-6 клас

 15.10.2017 10:00 Неделя 520

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

китайски език, 

7-8 клас

16.10.2017 17:00 Понеделник и сряда 520


*
Отстъпки за второ дете.

1 учебен час е 45 минути за стандартните езикови и професионалните обучения.