График курсове

1 учебен час е 45 минути за стандартните езикови и професионалните обучения.

График курсове Стара Загора

График курсове Пловдив

График курсове стартиращи през месец септември

Вид курс Начална дата Час

Дни на

 посещение

Английски език 1 18.09.2017 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Английски език 1 14.09.2017 18:00

Вторник и

четвъртък

Английски език 1 09.09.2017 10:00 Събота и неделя
Английски език 2 18.09.2017 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Английски език 2 23.09.2017 10:00 Събота и неделя
Английски език 2 21.09.2017 18:00 Вторник и четвъртък
Английски език 3 21.09.2017 18:00 Вторник и четвъртък
Английски език 3 13.09.2017 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Английски език 3 23.09.2017 10:00 Събота и неделя
Английски език 4 18.09.2017 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Английски език 4 23.09.2017 10:00 Събота и неделя
Английски език 5 21.09.2017 18:00

Вторник и

четвъртък

Английски език 5 23.09.2017     10:00 Събота и неделя
Немски език 1 14.09.2017  14:00 Понеделник, сряда и петък
Немски език 1 16.09.2017 10:00 Събота и неделя
Немски език 1 13.09.2017 18:00 Понеделник, сряда и петък
Немски език 1 16.09.2017 14:00 Събота и неделя
Немски език 2 23.09.2017 10:00 Събота и неделя
Немски език 2 13.09.2017 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Немски език 2 23.09.2017 18:00

Вторник и

четвъртък

Немски език 3 23.09.2017 10:00 Събота и неделя
Немски език 3 21.09.2017 18:00 Вторник и четвъртък
Немски език 3 13.09.2017 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Немски език 4 16.09.2017 10:00 Събота и неделя
Немски език 4 15.09.2017 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Немски език 5 15.08.2017 18:00

Вторник и

четвъртък

Немски език 5 18.09.2017 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Италиански език 1 25.09.2017 18:00 Понеделник и сряда
Италиански език 1 16.09.2017 09:00

Понеделник,сряда

и петък

Италиански език 1 16.09.2017 10:00 Събота и неделя
Италиански език 2 12.09.2017 18:00 Вторник и четвъртък
Италиански език 2 23.09.2017 10:00 Събота и неделя
Италиански език 2 13.09.2017 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Италиански език 3 21.09.2017 18:00

Вторник и

четвъртък

Италиански език 3 16.09.2017 10:00 Събота и неделя
Италиански език 3 21.09.2017 14:00

Вторник и

четвъртък

Италиански език 4 16.09.2017 10:00 Събота и неделя
Италиански език 4 18.09.2017 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Испански език 1 23.09.2017 10:00 Събота и неделя
Испански език 1 18.09.2017 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Испански език 1 26.09.2017 18:00

Вторник и

четвъртък

Испански език 2 28.09.2017 18:30

Вторник и

четвъртък

Испански език 2 13.09.2017 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Испански език 2 30.09.2017 10:00 Събота и неделя
Испански език 3 11.09.2017 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Испански език 3 21.09.2017 18:00

Вторник и

четвъртък

Испански език 3 09.09.2017 10:00 Събота и неделя
Испански език 4 11.09.2017 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Испански език 4 16.09.2017 10:00 Събота и неделя
Турски език 1 19.09.2017 18:00

Вторник и

четвъртък

Турски език 1 18.09.2017 09:00 Понеделник и петък
Турски език 1 13.09.2017 14:00 Сряда и петък
Турски език 1 16.09.2017 10:00 Събота и неделя
Турски език 2 16.09.2017 10:00 Събота и неделя
Турски език 2 14.09.2017 18:00

Вторник и

четвъртък

Турски език 2 15.09.2017 09:00 Понеделник, сряда и петък
Турски език 3 13.09.2017 09:00 Понеделник, сряда и петък
Турски език 3 14.09.2017 18:00

Вторник и

четвъртък

Турски език 4 13.09.2017 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Турски език 4 16.09.2017 14:00 Събота и неделя
Френски език 1 26.09.2017 14:00

Понеделник,

сряда и петък

Френски език 1 23.09.2017 10:00 Събота и неделя
Френски език 1 25.09.2017 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Френски език 2 13.09.2017 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Френски език 2 16.09.2017 10:00 Събота и неделя
Френски език 2 12.09.2017 18:00

Вторник и

четвъртък

Френски език 3 16.09.2017 10:00 Събота и неделя
Френски език 3 11.09.2017     18:00

Понеделник,

сряда и петък

Френски език 3 19.09.2017 09:00

Вторник и

четвъртък

Френски език 4 14.09.2017 18:00

Вторник и

четвъртък

Френски език 4 16.09.2017 14:00 Събота и неделя
Гръцки език 1 12.09.2017 18:00 Вторник и четвъртък
Гръцки език 1 16.09.2017 10:00 Събота и неделя
Гръцки език 1 13.09.2017 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Гръцки език 2 15.09.2017 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Гръцки език 2 16.09.2017 14:00 Събота и неделя
Гръцки език 2 14.09.2017 18:00

Вторник и

четвъртък

Гръцки език 3 18.09.2017 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Гръцки език 3 14.09.2017 09:00

Вторник и

четвъртък

Гръцки език 3 16.09.2017 14:00 Събота и неделя
Гръцки език 4 13.09.2017 18:00

Понеделник и

сряда

Гръцки език 4 12.09.2017 13:00

Вторник и

четвъртък

Руски език 1 21.08.2017 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Руски език 1 16.09.2017 10:00 Събота и неделя
Руски език 1 18.09.2017 09:00

Вторник и

четвъртък

Руски език 2 21.09.2017 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Руски език 2 16.09.2017 14:00 Събота и неделя
Руски език 2 14.09.2017 18:00

Вторник и

четвъртък

Руски език 3 12.09.2017 09:00

Вторник и

четвъртък

Руски език 3 16.09.2017 10:00 Събота и неделя
Руски език 3 18.09.2017 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Руски език 4 19.09.2017 18:00

Вторник и

четвъртък

Руски език 4 23.09.2017 10:00 Събота и неделя
Португалски език 13.09.2017 14:00 Понеделник, сряда и петък
Португалски език 14.09.2017 18:00

Вторник и

четвъртък

Норвежки език 16.09.2017 10:00 Събота и неделя
Норвежки език 2 13.09.2017 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Шведски език 12.09.2017 13:00

Вторник и

четвъртък

Шведски език 16.09.2017 09:00 Събота и неделя
Холандски език 13.09.2017 18:00 Понеделник и петък
Холандски език 16.09.2017 10:00 Събота и неделя
Финландски език 23.09.2017 10:00 Събота и неделя
Финландски език 19.09.2017 18:00

Вторник и

четвъртък

Арабски език 14.09.2017 14:00

Вторник и

четвъртък

Арабски език 18.09.2017 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Японски език 1 ниво 16.09.2017 10:00 Събота и неделя
Японски език 2 ниво 23.06.2017 14:00 Събота и неделя
Китайски език 14.09.2017 18:00

Вторник и

четвъртък

Китайски език 16.09.2017 10:00 Събота и неделя
Корейски език 1 ниво 12.09.2017 18:00

Вторник и

четвъртък

Корейски език 2 ниво 16.09.2017 10:00 Събота и неделя
Български език за чужденци 13.09.2017 18:00

Понеделник и

сряда

Компютърно 

обучение 1 ниво

08.09.2017 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Компютърно 

обучение 1 ниво

09.09.2017 10:00 Събота и неделя

Компютърно 

обучение 2 ниво

16.09.2017 10:00 Събота и неделя

Компютърно 

обучение 2 ниво

07.09.2017 09:00

Вторник и

четвъртък

Компютърно 

обучение 3 ниво

23.09.2017 10:00 Събота и неделя

Компютърно 

обучение 3 ниво

14.09.2017 18:00

Вторник и

четвъртък

Графичен дизайн начинаещи 16.09.2017 10:00 Събота и неделя
Графичен дизайн начинаещи 07.09.2017 18:00

Вторник и

четвъртък

Графичен дизайн начинаещи 14.09.2017 09:00

Вторник и

четвъртък

Графичен дизайн напреднали 16.09.2017 10:00 Събота и неделя
Графичен дизайн напреднали 14.09.2017 18:00

Вторник и

четвъртък

3D STUDIO MAX 16.09.2017 10:00 Събота и неделя
Аутокад 13.09.2017 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Аутокад 16.09.2017 10:00 Събота и неделя
Аутокад 12.09.2017 09:00

Вторник и

четвъртък

Архикад 13.09.2017 18:00

Понеделник,

сряда и петък

Архикад 16.09.2017 14:00 Събота и неделя
Архикад 14.09.2017 09:00

Вторник и

четвъртък

Уеб дизайн начинаещи 16.09.2017 10:00 Събота и неделя

Уеб дизайн

начинаещи

 

12.09.2017 18:00

Вторник и

четвъртък

Уеб дизайн

напреднали

19.09.2017 18:00 Вторник и четвъртък
Солид уъркс 14.09.2017 18:00 Вторник и четвъртък
Фотошоп  16.09.2017 10:00 Събота и неделя
Корел дроу 16.09.2017 14:00 Събота и неделя
Фирмено счетоводство 05.09.2017 18:00 Вторник и четвъртък
Фирмено счетоводство 2 ниво 13.09.2017 17:00

Понеделник,

сряда и четвъртък

Офис асистент 09.09.2017 10:00 Събота и неделя
Машинопис 13.09.2017 09:00

Понеделник,

сряда и петък

Екскурзовод 16.09.2017 10:00 Събота и неделя
Аниматор 16.09.2017 10:00 Събота и неделя
Журналистика и ПР 14.09.2017 09:00

Вторник и

четвъртък

Валутен касиер с ЕКО 19.09.2017 09:00

Вторник и

четвъртък

ТРЗ 19.09.2017 10:00

Вторник и

четвъртък

 

*Посочения график е валиден само за груповите обучения с минимален брой участници в групата 5-6 курсиста, за помалки групи, полу-индивидуални и индивидуални обучения се уговаря допълнителен график в офиса на учебния център.

 

 

Вид Курс Начална дата Час Дни на посещение Цена

Целогодишно

обучение за 

деца по 

английски език,

 предучилищна

16.09.2017 10:00

Събота и

неделя

230

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

английски език, 

1-2 клас

19.09.2017 09:00

Вторник и

четвъртък

260

Целогодишно

 обучение за 

ученици по 

английски език,

 3-4 клас

18.09.2017 09:00 Понеделник и сряда 290

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

английски език, 

5-6 клас

16.09.2017 14:00

Събота и

неделя

310

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

английски език, 

7-8 клас

 16.09.2017 10:00

Събота и

неделя

310

Целогодишно

обучение за 

деца по немски език

предучилищна

16.09.2017 10:00

Събота и

неделя

230

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

немски език, 

1-2 клас

14.09.2017 09:00

Вторник и

четвъртък

260

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

немски език, 

3-4 клас

07.09.2017 10:00

Събота и

неделя

290

Целогодишно

обучение за 

ученици по немски език, 

5-6 клас

16.09.2017 10:00

Събота и

неделя

310

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

немски език, 

7-8 клас

 17.09.2017  10:00 Неделя 310

Целогодишно

обучение за 

деца по 

испански език, 

предучилищна

19.09.2017 09:00

Вторник и

четвъртък

230

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

испански език, 

1-2 клас

16.09.2017 14:00

Събота и

неделя

290

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

испански език, 

3-4 клас

16.09.2017 10:00

Събота и

неделя

290

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

испански език, 

5-6 клас

19.09.2017 10:00

Вторник и

четвъртък

310

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

испански език, 

7-8 клас

19.09.2017 10:00

Вторник и

четвъртък

310

Целогодишно

обучение за 

деца по 

руски език, 

предучилищна

 18.09.2017 14:00 Понеделник и сряда 230

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

руски език, 

1-2 клас

 19.09.2017  10:00 Събота и неделя 260

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

руски език, 

3-4 клас

 19.09.2017 17:00 Вторник и четвъртък 290

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

руски език, 

5-6 клас

18.09.2017  17:00  Понеделник и сряда  310

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

руски език, 

7-8 клас

 16.09.2017  10:00 Събота и неделя 310

Целогодишно

обучение за 

деца по 

китайски език, 

предучилищна

 19.09.2017 17:00 Вторник и четвъртък 396

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

китайски език, 

1-2 клас

  16.09.2017   10:00 Събота и неделя  440

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

китайски език, 

3-4 клас

18.09.2017  17:00 Понеделник и сряда 440

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

китайски език, 

5-6 клас

 17.09.2017 10:00 Неделя 520

Целогодишно

обучение за 

ученици по 

китайски език, 

7-8 клас

18.09.2017 17:00 Понеделник и сряда 520


*
Отстъпки за второ дете.

1 учебен час е 45 минути за стандартните езикови и професионалните обучения.